ZUM

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Start produkcja osprzęt wiertniczy Głowica płuczkowa

Głowica płuczkowa

Głowice płuczkowe Φ 32 oraz Φ 42 mają zastosowanie do wiercenia w podziemnych zakładach górniczych jak i na powierzchni. Jest stosowana jako łącznik pomiędzy żerdzią rurową wiertniczą typu CR a wężem doprowadzającym płuczkę wiertniczą. Ze względu na wykonanie wrzeciona, może być użyta do żerdzi wiertniczych Φ 32 oraz Φ 42. Stosowana jest w wiertnicach górniczych, głównie typu : WD-0 i MDR. Ze względu na przeznaczenie, jako łącznik, może być użyta również do innego typu wiertnicy.

Parametry techniczne głowicy płuczkowej

  • wykonanie zgodne z DTR producenta (rys. nr 15 oraz N15-23HA),
  • wytrzymałość wrzeciona na rozciąganie : Rm min 930 MPa,
  • wytrzymałość rury żerdzi na rozciąganie : Rm min 345 MPa,
  • maksymalny moment obrotowy wrzeciona : 134 Nm